Kürşat ULUTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür

Tansen koçboğan
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcısı